Savanorystė Telšiuose ir jos galimybės

Savanorystė Telšiuose ir jos galimybės

Jei galvoji apie savanorystę  nežinai nuo ko pradėt ir kylą keletas klausimų ši paskaita tau!

Paskaitos temos: 

  • Savanorystė kas tai?
  • Akredituota įstaiga - organizacija kas tai?
  • Kur galiu savanoriauti ir ką veikti? 
  • KOKIĄ NAUDĄ ĮŠ TO GAUSIU? 

Paskaitos prisijungimas: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWZjODllYTItMTJlZC00NTBlLTgxNDgtZDNlODkxMTQ3NWQz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ba0f5621-abfd-470f-adc9-da21d4cc1825%22%2c%22Oid%22%3a%22b84ead50-ea82-4a8a-885e-bb6c33ceee8e%22%7d