TREČIOJI KARJEROS KOMPETENCIJA - KARJEROS PLANAVIMAS

TREČIOJI KARJEROS KOMPETENCIJA - KARJEROS PLANAVIMAS

Žinodami savo stiprybes, išsiaiškinę dominančias sritis ir patyrinėję galimybių įvairovę išsikeliame karjeros Tikslą.

Ar galėtum atsakyti, kuo skiriasi SVAJONĖ ir TIKSLAS? Svajonė neturi aiškaus termino ir aiškių žingsnių kaip ją realizuoti. Tikslus sau kelia didžioji dalis sportininkų, verslininkų ir sėkmingų žmonių. Net jei mūsų tikslas ne toks ambicingas, kaip Aurimo Valujavičiaus – perplaukti valtimi Atlantą – turime turėti aiškų planą ir atlikti smulkesnes užduotis, kurios padės nukeliauti mums svarbaus Tikslo link.

Tikslas turėtų būti svarbus ir suprantamas tau, kad būtų aišku, kodėl tau to reikia. Rekomenduojama aiškiai vizualizuoti, koks aš būsiu, kaip atrodysiu, ką jausiu pasiekęs tikslą.

„Kuo aiškiau įsivaizduoji savo tikslą, tuo arčiau jo esi.“

– R. N. Bolles

Planuojant nereikėtų pamiršti SMART tikslų kėlimo metodikos.

Tikslas turėtų būti:

· Konkretus

· Išmatuojamas

· Pasiekiamas

· Prasmingas

· Apribotas laike

Gali užsirašyti, nubraižyti TIKSLĄ (pvz. koks norėtum būti po 15 metų) popieriaus lape, pasikabinti ant sienos, kad visada matytum prieš akis ir turėtum atsakymą, kodėl tai darai. Galima nupiešti sutartiniais ženklais, pažymint sudėtines plano dalis  trumpalaikius uždavinius su terminais. Pavyzdžiui, karjeros tikslas gali būti: „Po 10 metų studijuoti mediciną ir ruoštis tapti gydytoja."

Trumpalaikiai uždaviniai – tai konkretūs žingsniai ilgalaikio karjeros tikslo link. Ką konkrečiai turiu padaryti, kad tikslas būtų pasiektas? Mokytis papildomai chemijos ir biologijos, dalyvauti biologijos olimpiadose, savanoriauti medicinos įstaigoje, puikiai išlaikyti brandos egzaminus, įstoti į universitetą studijuoti medicinos mokslų. Laikytis terminų be galo svarbu vykdant bet kokį planą, nes neįvykdyti tarpiniai uždaviniai atitolina tikslų pasiekimo momentą.

Svarbi karjeros plano dalis – alternatyvų numatymas. Kiekvienas geras planas turi turėti numatytą atsarginį variantą – planą B. Planas B reikalingas, jei kažkas nepavyktų ar nenumatytai pasikeistų aplinkybės. Karjeros planas neturi tavęs varžyti. Jis turi teikti aiškumo, pasitikėjimo savo jėgomis ir būti įkvėpimo šaltinis.

Nepamiršk pasidžiaugti net ir mažiausiais savo laimėjimais ir save už tai apdovanoti!

Taigi karjeros planavimas – sąmoningas savo gyvenimo kelio kūrimas ir vystymas, nuoseklūs ir individualūs asmens veiksmai bei sprendimai siekiant profesinio tobulėjimo ir savęs realizacijos. Tai visą gyvenimą trunkantis procesas, vykstantis nuolat besikeičiančiame pasaulyje. Kiekvienas gali būti sėkmingas, jei žino savo stiprybes, užsiima džiaugsmą ir prasmę teikiančia veikla.

Visada prisiminkime, kad svarbiausia siekiant tikslo yra veiksmas. Supraskime, kad suplanuoti galime dalykus, kurie tiesiogiai priklauso nuo mūsų pastangų.

Žinoma, suplanavę ir kryptingai veikdami, toliau stebime save ir aplinką, nes sparčiai kintant situacijai karjeros pasaulyje, įgyjant patirties, planą gali tekti koreguoti, išsikelti naujus tarpinius uždavinius.

Kartais atrodo, nepasiekiamą tikslą išskaidžius į mažesnius tikslus, kryptingai susidėliojus planą, net ir į ilgesnį laikotarpį, galime realizuoti Svajonę. Nelikite vieni su savo abejonėmis, kreipkitės į KARJERASTAU karjeros konsultantus – mes padėsime sudaryti efektyvų karjeros planą.

Sėkmės!

Panevėžio regioninis Karjeros centras

karjeros konsultantė Vilda Aleknienė