Miškininko profesija

Miškininko profesija

Anykščių švietimo pagalbos centro karjeros specialistė Asta Palaimienė, bendradarbiaudama su Utenos regioninio karjeros centro veiklinimo koordinatore Sniežana Vaitasiene, trijose Anykščių rajono mokyklose vyresnių klasių mokiniams organizavo susitikimus su Valstybinių miškų urėdijos regioninio padalinio darbuotoja Monika Romanoviene 

Specialistė Kavarsko pagrindinėje mokykloje-daugiafunkciniame centre, Svėdasų Juozo Tumo Vaižganto gimnazijoje ir Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazijoje pristatė miškininko profesiją. Tai nėra tik specialybė, tai gyvenimo būdas. 

Tai darbas, trunkantis daugybę metų, dažnai daugiau nei aštuonias valandas per dieną. Miškininko profesija garbingų tradicijų ir modernių technologijų jungtis. Svarbiausia dalis – miško atkūrimas.  

Medžių atsodinimui tinkamos tik kelios pavasario ir rudens savaitės, todėl miškininkai iš anksto ruošia sodinukus, organizuoja miškasodžius. Kasmet prie šios akcijos prisideda vis daugiau savanorių. Teiginys, kad Lietuvos miškai beatodairiškai kertami, nėra teisingas. Kiekvienais metais atsodinama 5 milijonai sodinukų arba 100 sodinukų kiekvienam Lietuvos vaikui. 

Būtent miškininkai atlieka priešgaisrinę ir sanitarinę miško apsaugą ne tik valstybiniuose, bet ir privačiuose miškuose. Lankytojų paliktos šiukšlės, smilkstančios laužavietės sukelia didelį pavojų miškui. Tačiau jame knibžda sunkiai pastebimų priešų – ligų ir kenkėjų, kurie pažeidžia medžių šaknis, kamienus, lapiją. Miškas – daugybės gyvūnų, paukščių, vabzdžių ir kitų gyvų organizmų namai. 

Miškininkai turi pasitelkti visą savo profesionalumą, suderinti visuomenės ekonominius miško naudojimo interesus su biologinės įvairovės gausinimu, augalų ir gyvūnų populiacijų išsaugojimu. 

Miškai Lietuvoje užima apie 33 proc. žemės ploto. Mūsų šalies miškingumas yra didesnis už vidutinį Europos Sąjungos (32,8 proc.).  

Miškininko profesiją galima įgyti Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos Miškų ir ekologijos fakultete arba Kauno miškų ir inžinerijos kolegijoje. 

Karjeros specialistė Asta Palaimienė